วันที่นำเข้าข้อมูล 1 Jan 1970

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 Jan 1970

| 833 view

Royal Thai Embassy, Moscow
Serpov Lane, 6, Moscow 119121

Tel.: +7 (495) 109-3918
+7 (495) 109-1199 (Consular Section)

Fax: +7 (495) 109-3925

E-mail:
[email protected]
[email protected] (Consular Section)
[email protected] (visa enquiries)
[email protected] (employment contracts legalisation)


Office Hours: 
Monday - Friday
09:00 - 13:00 hrs / 14:00 - 17:00 hrs