ประเภทการตรวจลงตรา

4. ประเภทอัธยาศัยไมตรี

20 ก.ย. 2562

2. ประเภทท่องเที่ยว

20 ก.ย. 2562

11. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว - ครอบครัวและอื่น ๆ

20 ก.ย. 2562

8. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว - สื่อมวลชน

20 ก.ย. 2562

5. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว - ทางการ

20 ก.ย. 2562

12. SMART Visa

20 ก.ย. 2562

9. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว - ศาสนา

20 ก.ย. 2562

1. ประเภทคนเดินทางผ่าน

20 ก.ย. 2562

6. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว - ธุรกิจ

20 ก.ย. 2562