ประกาศและข้อมูลเกี่ยวกับเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566 กดที่นี่ ลงทะเบียนคนไทยในรัสเซียและเขตอาณา กดที่นี่

ข่าวสารนิเทศและกิจกรรม ดูทั้งหมด
เทศกาลลอยกระทง ประเพณีคู่ชาวไทย
ลอยกระทงคือหนึ่งในประเพณีสำคัญระดับชาติของไทย ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในสาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล และประเทศไทยเตรียมเสนอประเพณีลอยกระทงเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก ในงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ร่วมกับชุมชนชาวไทยในกรุงมอสโกได้ร่วมสืบสานและเผยแพร่สาธิตการทำกระทงไทยให้เป็นรู้จักมากยิ่งขึ้นในรัสเซีย
ดูทั้งหมด
ประกาศสำคัญ ดูทั้งหมด
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโกประจำปี พ.ศ. 2566

21 เม.ย. 2566

ประกาศเชิญชวนบริษัทเอกชนเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2566

30 มี.ค. 2566

ประกาศวันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

22 ธ.ค. 2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2565

14 มิ.ย. 2565

ประกาศวันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565

17 ธ.ค. 2564

การขอรับ Thailand Pass QR Code เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

30 มิ.ย. 2564

ดูทั้งหมด
งานหนังสือเดินทางดูทั้งหมด

20 ก.ย. 2562

หนังสือเดินทางหาย

20 ก.ย. 2562

การขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

20 ก.ย. 2562

อธิบายคำนำหน้าชื่อ
ดูทั้งหมด
งานสัญชาติและนิติกรณ์ดูทั้งหมด

20 ก.ย. 2562

ระเบียบงานนิติกรณ์

20 ก.ย. 2562

ข้อมูลทั่วไป

20 ก.ย. 2562

บัตรประจำตัวประชาชน

20 ก.ย. 2562

งานสัญชาติและนิติกรณ์

20 ก.ย. 2562

ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่ทางการรัสเซียออก

20 ก.ย. 2562

การรับรองลายมือชื่อ
ดูทั้งหมด