การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

6 พ.ค. 2566

วิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์ 2566

18 เม.ย. 2566

ลงทะเบียนเลือกศูนย์ไปรษณีย์สำหรับใช้รับ-ส่งคืนบัตรเลือกตั้ง

10 เม.ย. 2566

ประกาศ คำสั่ง ที่สำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566

3 เม.ย. 2566

การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

20 ก.ย. 2562

ประกาศเอกอัครราชทูตฯ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

20 ก.ย. 2562