ตรวจสอบวีซ่าและใบอนุญาตทำงานรัสเซีย

ตรวจสอบวีซ่าและใบอนุญาตทำงานรัสเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มี.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,477 view

การตรวจลงตราประเภททำงานโดยมีการจัดจ้าง (Работа по найму รหัส 006)

              การตรวจลงตราประเภททำงาน ออกให้ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ารัสเซียด้วยวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำงาน โดยมีบริษัทหรือองค์กรจัดจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสามารถทำงานตามประเภทอาชีพที่ผู้จัดจ้างได้แจ้งกับทางการรัสเซีย และสามารถรับเงินค่าตอบแทนได้ 

อ่านวิธีการตรวจสอบวีซ่า ที่นี่ และใบอนุญาตทำงาน ที่นี่

 

ข้อควรระวัง! 

การตรวจลงตราประเภทธุรกิจ (Деловая หรือ Коммерческая รหัส 003)

              การตรวจลงตราประเภทธุรกิจ ออกให้ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ารัสเซียด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น เจรจาเรื่องการค้า เข้าร่วมประชุมงานต่างๆ หรือดูงานเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อการทำงานทั่วไปและรับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนได้ หากเข้ามาลักลอบทำงาน เช่นงานสปา พ่อครัว ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

การตรวจลงตราประเภทนักเรียน (Курсы รหัส 005)

             การตรวจลงตราประเภทนักเรียน ออกให้ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ารัสเซียด้วยวัตถุประสงค์เพื่อลงเรียนคอร์สต่างๆ เท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อการทำงานทั่วไปและรับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนได้ หากเข้ามาลักลอบทำงาน เช่นงานสปา พ่อครัว ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย