ลงทะเบียนคนไทยในรัสเซียและเขตอาณา

ลงทะเบียนคนไทยในรัสเซียและเขตอาณา

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 13,172 view

คนไทยที่เดินทางมาพำนักอยูในรัสเซียและเขตอาณา (เบลารุส อาร์เมเนีย อุซเบกิสถาน มอลโดวา) เป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน โปรดลงทะเบียนคนไทย เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารและให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

1. ลงทะเบียนบุคคลทั่วไป กดที่นี่

2. ลงทะเบียนนักเรียนไทย กดที่นี่