ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มิ.ย. 2565

| 2,021 view

ด้วยสอท. มีกำหนดจะจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565 ณ สวนสาธารณะ Hermitage Garden กรุงมอสโก

สอท. ขอเชิญชวนบริษัทเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างดำเนินโครงการดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ในประกาศสอท. ที่แนบมานี้

เอกสารประกอบ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง_-_Thai_Festival_2565.pdf