สมัครงาน

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

8 ก.พ. 2567

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

25 ม.ค. 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ล่ามฝ่ายกงสุล

28 ธ.ค. 2561

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ฝ่ายการเกษตร)

2 ต.ค. 2561

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ฝ่ายการเกษตร)

21 ก.ย. 2561

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งล่ามและเสมียน

12 ธ.ค. 2560

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจลงตรา

17 พ.ย. 2560