ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

ประกาศสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เรื่อง ราคากลางรถส่วนกลาง กรมข่าวทหารเรือ/มอสโก

4 พ.ค. 2567

ผลการคัดเลือกผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโกประจำปี 2567 (Thai Festival in Moscow 2024)

30 เม.ย. 2567

การรับสมัครคัดเลือกผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

11 เม.ย. 2567

Announcement on Embassy's Official Holidays 2024

22 ธ.ค. 2566

ประกาศวันหยุดราชการ ประจำปี 2567

22 ธ.ค. 2566

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโกประจำปี พ.ศ. 2566

21 เม.ย. 2566

ประกาศเชิญชวนบริษัทเอกชนเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2566

30 มี.ค. 2566

ประกาศวันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

22 ธ.ค. 2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2565

14 มิ.ย. 2565