ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

Latest news: Russians can still visit Thailand for 30 days without visa

11 มี.ค. 2563

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562

28 พ.ค. 2562

ASEAN - Russia Video Contest 2019

13 พ.ค. 2562

ประกาศราคากลาง โครงการการซ่อมแซมอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

17 เม.ย. 2562

Announcement No. 1/2562 Visa Exemption for Holders of Russian Passports

26 มี.ค. 2562

ประกาศเอกอัครราชทูตฯ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

29 ม.ค. 2562

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 24 มกราคม 2562

25 ม.ค. 2562

ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรฯ

22 ส.ค. 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายเกษตร ณ กรุงมอสโก

22 ส.ค. 2561