ทาชเคนต์ (อุชเบกิสถาน)

ทาชเคนต์ (อุชเบกิสถาน)

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มี.ค. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2565

| 7,189 view

ทาชเคนต์

 

Royal Thai Honorary Consulate in Tashkent, Uzbekistan

Address : 72 Kibrayskaya Sreet, Mirzo-Ulugbek, Tashkent, 100170
Tel : +99 8 93 181 77 53 และ + 99 8 71 203 17 14
email:  [email protected]

Honorary Consul: Mr. Zafar Sobirovich Ergashev