ทาชเคนต์ (อุชเบกิสถาน)

ทาชเคนต์ (อุชเบกิสถาน)

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มี.ค. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มิ.ย. 2565

| 3,643 view

ทาชเคนท์

 

Royal Thai Honorary Consulate in Tashkent, Uzbekistan

74 B, Yahya Gulyamova str., Tashkent 100000
Tel/fax : +99 (871) 241 - 9282
email: [email protected]gmail.com 

Honorary Consul: Mr. Zafar Sobirovich Ergashev