ทาชเคนต์ (อุชเบกิสถาน)

ทาชเคนต์ (อุชเบกิสถาน)

21 มี.ค. 2560

3,142 view

ทาชเคนท์

 

Royal Thai Honorary Consulate in Tashkent, Uzbekistan

74 B, Yahya Gulyamova str., Tashkent 100000
Tel/fax : +99 (871) 241 - 9282
email: assistant.rtc.tashkent@gmail.com 

Honorary Consul: Mr. Zafar Sobirovich Ergashev