สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

The Royal Thai Embassy, 
Serpov Pereulok, 6, 
Moscow, 119121, Russia
(สถานีรถไฟใต้ดิน Park Kultury สายสีแดง หรือสถานี Smolenskaya สายสีฟ้าอ่อน)

โทร: 
+7 (495) 109-3918 / +7 (495) 109 1199 (ฝ่ายกงสุล)


แฟกซ์: +7 (495) 109-3925


อีเมล:

thaiembassy.mow@mfa.mail.go.th

rtemoscon@gmail.com (สอบถามงานกงสุลสำหรับคนไทย)
visa.rtemoscow@gmail.com (สอบถามเกี่ยวกับการตรวจลงตรา/รับรองลายมือชื่อสำหรับชาวต่างชาติ (visa))
contracts.rtemoscow@gmail.com (รับรองสัญญาจ้างงาน) 


วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์
09:00 - 13:00 น. และ 14:00 - 17:00 น.

ฝ่ายกงสุล (เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)