สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

Ul. Bolshaya Spasskaya 9,
Moscow 129090 Russia (สถานีรถไฟใต้ดิน Sucharevskaya สายสีส้ม)

โทร:
+7 (495) 608-0856 (ฝ่ายกงสุล กด 129 หลังจากได้ยินเสียงตอบรับ)
แฟกซ์:
+7 (495) 690-9659


อีเมล:
thaimow@mfa.go.th
rtemoscon@gmail.com (ฝ่ายกงสุล)

visa.rtemoscow@gmail.com (visa enquiries)
contracts.rtemoscow@gmail.com (รับรองสัญญาจ้างงาน)


วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์
09:00 - 13:00 น. และ 14:00 - 17:00 น.

ฝ่ายตรวจลงตรา:
จันทร์-ศุกร์
09:00 - 12:00 น. (ยื่นคำร้อง)
14:00 - 15:00 น. (คืนเล่มหนังสือเดินทาง)

30 ก.ค. 2563

organize_other-20191217-162441-0

30 ก.ค. 2563