ประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19

30 มิ.ย. 2564

การขอรับ Thailand Pass QR Code เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

1 ก.ค. 2563

เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563)

1 ก.ค. 2563

ประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 : เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563)

25 พ.ค. 2563

ที่ 9/2563 วิธีการอยู่รอดภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อการใช้ชีวิตต่อของแรงงานไทยในรัสเซีย อาร์เมเนีย มอลโดวา และอุซเบกิซสถาน

6 เม.ย. 2563

ที่ 8/2563 ห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 7-18 เมษายน 2563

3 เม.ย. 2563

ที่ 7/2563 ขยายวันปิดสำนักงานตามประกาศรัฐบาลรัสเซียเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

3 เม.ย. 2563

ที่ 6/2563 การเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยในช่วงวันที่ 2-15 เมษายน 2563

3 เม.ย. 2563

ที่ 5/2563 คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

27 มี.ค. 2563

ที่ 4/2563 การหยุดทำการตามประกาศรัฐบาลรัสเซียเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19