ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ฝ่ายการเกษตร)

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ฝ่ายการเกษตร)

2 ต.ค. 2561

1,024 view

ตามประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเกษตร 1 อัตรา และตำแหน่งล่ามภาษาไทย-รัสเซีย หรือ อังกฤษ-รัสเซีย 1 อัตรา ทั้งนี้ โดยที่ยังไม่มีผู้สนใจมาสมัครงานทั้ง 2 ตำแหน่ง ฝ่ายการเกษตรจึงขยายเวลาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่