ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ค. 2562

| 1,657 view

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2562) ระหว่างวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่เว็บไซต์   https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/download/young.pdf  และสามารถส่งใบสมัครได้โดยตรงทาง email: [email protected] ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.m-culture.go.th ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562