ประกาศราคากลาง โครงการการซ่อมแซมอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

ประกาศราคากลาง โครงการการซ่อมแซมอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

17 เม.ย. 2562

603 view

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก     ปีงบประมาณ 2562        สถานะ ณ วันที่ 17 เมษายน 2562

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (ดอลลาร์สหรัฐ)
การบูรณะซ่อมแซมอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ 3 เมษายน 2562 900902.17