เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,288 view

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธรัฐรัสเซีย 

ในวันนี้ (วันที่ 18 พฤษภาคม 2564) นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Vladimir Putin ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ณ St. Alexander's Hall, The Grand Kremlin Palace ซึ่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียแสดงปณิธานที่จะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะความมั่นคง การทหาร การค้าและการลงทุน มนุษยธรรมและการท่องเที่ยว

 

On 18 May 2021, H.E. Mr. Sasiwat Wongsinsawat, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand to the Russian Federation, presented his Letter of Credence to H.E. Mr. Vladimir Putin, President of the Russian Federation, at St. Alexander's Hall, The Grand Kremlin Palace. President of the Russian Federation highlighted his desire to enhance bilateral cooperation with Thailand in all spheres, especially security, military, trade and investment, humanitarian ties, and tourism.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ