พิธีเปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย-รัสเซีย ปี พ.ศ. 2567

พิธีเปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย-รัสเซีย ปี พ.ศ. 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 93 view

Officially launched! 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เข้าร่วมพิธีเปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย - รัสเซีย พ.ศ. 2567 (Year of Cultural Exchange and Tourism between Thailand and Russia 2024) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมไทย นำโดยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรมรัสเซีย นำโดยนางออลกา ลูย์บีโมวา (Mrs. Olga LYUBIMOVA) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียร่วมกันจัดขึ้น โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

พิธีเปิดฯ เป็นคอนเสิร์ตที่นำเสนอการแสดงจากคณะนักร้องประสานเสียงเพลงพื้นบ้าน Pyatnitsky ซึ่งเป็นคณะนักร้องประสานเสียงเพลงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดในรัสเซีย

ปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย - รัสเซีย 2567 เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - รัสเซีย ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อรักษาพลวัตความร่วมมือที่สร้างสรรค์ที่จะสร้างความเข้าใจและความใกล้ชิดในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ

นอกจากนี้ ก่อนพิธีเปิดฯ ได้การพบหารือสองฝ่าย และพิธีส่งมอบเครื่องดนตรีไทยโดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อนำไปจัดแสดง ณ Russian National Museum of Music สหพันธรัฐรัสเซีย และการจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - รัสเซีย ในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์แห่งสยามเสด็จประพาสพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ King of Siam. The High Visit to Peterhof” และนิทรรศการภาพถ่ายสถานที่ที่สวยงามในสหพันธรัฐรัสเซีย “Discovering Russia”

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ