ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโกประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโกประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 เม.ย. 2566

| 1,371 view

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรื่องการประกาศรับสมัครผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2566 (Thai Festival in Moscow 2023)

ภายใต้แนวคิด “Creative Journey to Thailand 2023” ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ณ สวนสาธารณะ Hermitage Garden กรุงมอสโก นั้น

 

บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ดำเนินกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบริษัทฯ เพื่อเป็นผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2566 เสร็จสิ้นแล้ว

ทางสถานเอกอัครราชทูตจึงได้ประกาศ ณ ที่ทำการ สอท และได้พิจารณาให้มีการนำประกาศลงในเว็บไซต์เพิ่มเติมเพื่อให้รับทราบผลโดยทั่วกัน..

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ในประกาศ ที่แนบมานี้

เอกสารประกอบ

bid_winner_Thai.pdf
bid_winner_English.pdf