งานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2565 (Thai Festival in Moscow 2022)

งานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2565 (Thai Festival in Moscow 2022)

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 1,137 view

เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และทีมประเทศไทย ร่วมกับรัฐบาลกรุงมอสโก จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2565 (Thai Festival in Moscow 2022) ที่สวนสาธารณะ Hermitage Garden กรุงมอสโก ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 7 และเป็นครั้งแรกภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยงานในปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 125 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซียและ 25 ปี ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกรุงเทพฯ-กรุงมอสโก

ในช่วงพิธีเปิดงานฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เป็นประธานในพิธีร่วมกับนาย Viacheslav Manuylov, Deputy Head of the Department for External Economic and International Relations of Moscow โดยมีบุคคลสำคัญจากหลายวงการ อาทิ ภาครัฐบาลรัสเซีย คณะทูตานุทูต ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาและวัฒนธรรม เข้าร่วมกว่า 400 คน

ภายในงานทั้ง 3 วัน มีการแสดงจากศิลปินรับเชิญทั้งชาวไทยและรัสเซีย โดยในส่วนการแสดงจากไทย ได้แก่ คุณกบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี ดร. ภาธร ศรีกรานนท์ และวงดนตรี Jazz คณะนาฏศิลป์ไทย และในส่วนของรัสเซีย ได้แก่ คณะนักแสดงรัสเซียจากรัฐบาลกรุงมอสโก นักร้อง The Voice Russia และการแสดง Fashion Show โดยนางแบบและนายแบบจาก Moscow Fashion Week เพื่อนำเสนอผ้าไหมไทยของกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งตัดเย็บโดย designer ไทยใน collection “CoolMode Silk” และ “Eskimo Survival” และเสื้อผ้าของรัสเซียภายใต้แบรนด์ EQ.ONA และ Vadim Merlis ตลอดจนมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าแปรรูปของไทยและรัสเซีย งานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมชมและเลือกซื้อสินค้ารวมประมาณ 40,000 คน จึงนับเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในทุกมิติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ