กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,902 view

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก นางวรพรรณี ดำรงมณี อุปทูต เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่ม พิธีถวายบังคมและพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรสเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยส่งอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กกำพร้า "State Budget Institute of Promoting Family Educational Centre in the name of Y.U. Nikulina" ในกรุงมอสโก จำนวน ๑๕๐ คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ