การรับสมัครคัดเลือกผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

การรับสมัครคัดเลือกผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 เม.ย. 2567

| 261 view

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก มีกำหนดจะดำเนินโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี ๒๕๖๗ (Thai Festival in Moscow 2024) ภายใต้แนวคิด “Discovering Thailand: From Local to Global” ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สวนสาธารณะ Hermitage Garden กรุงมอสโก สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีความประสงค์จะเชิญชวนบริษัทเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาบริษัทที่เหมาะสมสำหรับการจัดจ้างเหมาบริการจัดโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการคัดเลือก เกณฑ์ราคาและคุณภาพ

ผู้สนใจสมัครเข้าคัดเลือกฯ สามารถส่งใบสมัครมาที่ อีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีกำหนดจะประกาศผลผู้ชนะในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หากประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ที่อยู่ Serpov Lane ๖ กรุงมอสโก หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข +๗ ๔๙๕ ๑๐๙ ๓๙๑๘ ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์

เอกอัครราชทูต

เอกสารประกอบ

ประกาศ_(TH)_-_การรับสมัครคัดเลือกผู้จัดงานเทศกาลไทย.pdf