การรับสมัครคัดเลือกบริษัทเอกชนท้องถิ่นในการตกแต่งสถานที่จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (2)

การรับสมัครคัดเลือกบริษัทเอกชนท้องถิ่นในการตกแต่งสถานที่จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (2)

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ค. 2567

| 61 view

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก มีกำหนดจะดำเนินโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี ๒๕๖๗ (Thai Festival in Moscow 2024) ภายใต้แนวคิด “Discovering Thailand: From Local to Global” ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สวนสาธารณะ Hermitage Garden กรุงมอสโก สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีความประสงค์จะเชิญชวนบริษัทเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาบริษัทที่เหมาะสมสำหรับการจัดจ้างเหมาบริการจัดโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี ๒๕๖๗ (เฉพาะส่วนการตกแต่งเวทีกลางในธีม Local-to-Global การตกแต่งสถานที่ห้องกระจกเพื่อจัดแสดงสินค้าท้องถิ่น และจัดเตรียมการเดินระบบไฟและน้ำที่เกี่ยวข้อง) ด้วยวิธีการคัดเลือก เกณฑ์ราคาและคุณภาพ

ผู้สนใจสมัครเข้าคัดเลือกฯ สามารถส่งใบสมัครมาที่ อีเมล์ [email protected]
ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีกำหนดจะประกาศผลผู้ชนะในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หากประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
ที่อยู่ Serpov Lane ๖ กรุงมอสโก หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข +๗ ๔๙๕ ๑๐๙ ๓๙๑๘ ในวัน
และเวลาทำการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์)

เอกอัครราชทูต

เอกสารประกอบ

20240705175148.pdf