ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กดที่นี่  สำคัญ! คำเตือนเรื่องการจองที่พัก กดที่นี่  ลงทะเบียนคนไทยในรัสเซียและเขตอาณา กดที่นี่

ข่าวสารนิเทศและกิจกรรม ดูทั้งหมด
โครงการนำคณะ Influencers รัสเซียจากหลากหลายสาขาเยือนไทย
นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้นำกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencers) ชาวรัสเซีย ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม และบล็อกเกอร์มืออาชีพ เยือนกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ไทยกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวรัสเซียหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมุ่งขยายตลาดไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ
ดูทั้งหมด
ประกาศสำคัญ ดูทั้งหมด
ประกาศวันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

22 ธ.ค. 2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2565

14 มิ.ย. 2565

ประกาศวันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565

17 ธ.ค. 2564

การขอรับ Thailand Pass QR Code เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

30 มิ.ย. 2564

ประกาศวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2564

24 พ.ย. 2563

ดูทั้งหมด
งานหนังสือเดินทางดูทั้งหมด

20 ก.ย. 2562

หนังสือเดินทางหาย

20 ก.ย. 2562

การขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

20 ก.ย. 2562

อธิบายคำนำหน้าชื่อ
ดูทั้งหมด
งานสัญชาติและนิติกรณ์ดูทั้งหมด

20 ก.ย. 2562

ระเบียบงานนิติกรณ์

20 ก.ย. 2562

ข้อมูลทั่วไป

20 ก.ย. 2562

บัตรประจำตัวประชาชน

20 ก.ย. 2562

งานสัญชาติและนิติกรณ์

20 ก.ย. 2562

ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่ทางการรัสเซียออก

20 ก.ย. 2562

การรับรองลายมือชื่อ
ดูทั้งหมด