ประกาศและข้อมูลเกี่ยวกับเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566 กดที่นี่ ลงทะเบียนคนไทยในรัสเซียและเขตอาณา กดที่นี่

ข่าวสารนิเทศและกิจกรรม ดูทั้งหมด
พิธีเปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย-รัสเซีย ปี พ.ศ. 2567
ดูทั้งหมด
ประกาศสำคัญ ดูทั้งหมด
ผลการคัดเลือกผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโกประจำปี 2567

11 ก.ค. 2567

การรับสมัครคัดเลือกบริษัทเอกชนท้องถิ่นในการตกแต่งสถานที่จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (2)

2 ก.ค. 2567

ประกาศสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เรื่อง ราคากลางรถส่วนกลาง กรมข่าวทหารเรือ/มอสโก

4 พ.ค. 2567

ผลการคัดเลือกผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโกประจำปี 2567 (Thai Festival in Moscow 2024)

30 เม.ย. 2567

การรับสมัครคัดเลือกผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

11 เม.ย. 2567

Announcement on Embassy's Official Holidays 2024

22 ธ.ค. 2566

ดูทั้งหมด
งานหนังสือเดินทางดูทั้งหมด

20 ก.ย. 2562

หนังสือเดินทางหาย

20 ก.ย. 2562

การขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

20 ก.ย. 2562

อธิบายคำนำหน้าชื่อ
ดูทั้งหมด
งานสัญชาติและนิติกรณ์ดูทั้งหมด

20 ก.ย. 2562

ระเบียบงานนิติกรณ์

20 ก.ย. 2562

ข้อมูลทั่วไป

20 ก.ย. 2562

บัตรประจำตัวประชาชน

20 ก.ย. 2562

งานสัญชาติและนิติกรณ์

20 ก.ย. 2562

ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่ทางการรัสเซียออก

20 ก.ย. 2562

การรับรองลายมือชื่อ
ดูทั้งหมด