ประกาศและข้อมูลเกี่ยวกับเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566 กดที่นี่ ลงทะเบียนคนไทยในรัสเซียและเขตอาณา กดที่นี่

ข่าวสารนิเทศและกิจกรรม ดูทั้งหมด
สงกรานต์ของไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก
สงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน "สงกรานต์" หรือ "Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival" ในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566
ดูทั้งหมด
ประกาศสำคัญ ดูทั้งหมด
Announcement on Embassy's Official Holidays 2024

22 ธ.ค. 2566

ประกาศวันหยุดราชการ ประจำปี 2567

22 ธ.ค. 2566

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโกประจำปี พ.ศ. 2566

21 เม.ย. 2566

ประกาศเชิญชวนบริษัทเอกชนเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2566

30 มี.ค. 2566

ประกาศวันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

22 ธ.ค. 2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2565

14 มิ.ย. 2565

ดูทั้งหมด
งานหนังสือเดินทางดูทั้งหมด

20 ก.ย. 2562

การขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

20 ก.ย. 2562

หนังสือเดินทางหาย

20 ก.ย. 2562

อธิบายคำนำหน้าชื่อ
ดูทั้งหมด
งานสัญชาติและนิติกรณ์ดูทั้งหมด

20 ก.ย. 2562

ข้อมูลทั่วไป

20 ก.ย. 2562

การรับรองลายมือชื่อ

20 ก.ย. 2562

ระเบียบงานนิติกรณ์

20 ก.ย. 2562

งานสัญชาติและนิติกรณ์

20 ก.ย. 2562

ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่ทางการรัสเซียออก

20 ก.ย. 2562

บัตรประจำตัวประชาชน
ดูทั้งหมด