ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กดที่นี่  สำคัญ! คำเตือนเรื่องการจองที่พัก กดที่นี่  ลงทะเบียนคนไทยในรัสเซียและเขตอาณา กดที่นี่

ข่าวสารนิเทศและกิจกรรม ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Vladimir Putin ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ณ St. Alexander’s Hall, The Grand Kremlin Palace
ดูทั้งหมด
ประกาศสำคัญ ดูทั้งหมด
การขอรับหนังสือ Thailand Pass QR Code เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

30 มิ.ย. 2564

ประกาศวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2564

24 พ.ย. 2563

Latest news: Russians can still visit Thailand for 30 days without visa

11 มี.ค. 2563

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562

28 พ.ค. 2562

ASEAN - Russia Video Contest 2019

13 พ.ค. 2562

ดูทั้งหมด
งานหนังสือเดินทางดูทั้งหมด

20 ก.ย. 2562

หนังสือเดินทางหาย

20 ก.ย. 2562

การขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

20 ก.ย. 2562

อธิบายคำนำหน้าชื่อ
ดูทั้งหมด
งานสัญชาติและนิติกรณ์ดูทั้งหมด

20 ก.ย. 2562

ข้อมูลทั่วไป

20 ก.ย. 2562

การรับรองลายมือชื่อ

20 ก.ย. 2562

ระเบียบงานนิติกรณ์

20 ก.ย. 2562

งานสัญชาติและนิติกรณ์

20 ก.ย. 2562

ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่ทางการรัสเซียออก

20 ก.ย. 2562

บัตรประจำตัวประชาชน
ดูทั้งหมด