วันที่นำเข้าข้อมูล 20 сент. 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 июля 2022

Посольство Королевства Таиланд в РФ
Серпов пер., 6, Москва, 119121

Тел.: +7 (495) 109-3918

         +7 (495) 109-1199 (Консульский отдел)

Факс: +7 (495) 109-3925


Элек. почта:
[email protected]

[email protected] (Консульский отдел)

[email protected] (вопрос о визе)

[email protected] (легализация трудовых договоров)


Режим работы:
Понедельник-пятница
09:00 - 13:00 ч. / 14:00 - 17:00 ч.